رمضان کریم

  • ارسال شده در تاریخ : 7 خرداد 1396, 17:36
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: خبرها

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت / کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز / باشد که باقی عمر، جبران شود خسارتماه رمضان مبارک...