• امروز : دوشنبه - ۲۸ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : 11 - ذو الحجة - 1445
  • برابر با : Monday - 17 June - 2024
17

کارشناسی برق

  • کد خبر : 894
  • ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۵
کارشناسی برق

چارت درسی کارشناسی برق

کارشناسی برق
ترم یک
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۱۰۱ رياضي عمومي۱ ۳
۱۱۱۵ فيزيک ۱ ۳
۱۰۰۵ زبان خارجي ۳
۱۱۲۰ فارسي عمومي ۳
۱۶۰۳ کارگاه برق ۱
۱۶۰۵ کارگاه عمومي ۱
۱۰۰۷ تربيت بدني۱ ۱
۱۶۹۹ آشنايي با مهندسي برق ۱
جمع واحد ۱۶
ترم دوم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۰۰۰۱۱ انديشه اسلامي۱ ۲
۱۱۰۲ رياضي عمومي۲ ۳ رياضي عمومي۱
۱۱۱۶ فيزيک ۲ ۳ فيزيک ۱
۱۰۰۰۱۳ انقلاب اسلامي ۲
۱۱۰۶ برنامه نويسي کامپيوتر ۳ رياضي عمومي۱
۱۱۱۷ آز فيزيک ۱ ۱ فيزيک۱
۱۰۰۸ تربيت بدني۲ ۱ تربيت بدني۱
۱۶۰۷ زبان تخصصي ۲
جمع واحد ۱۷
ترم سوم
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۶۰۰ آمارواحتمالات مهندسي ۳ رياضي عمومي۱
۱۶۹۸ شبکه هاي کامپيوتري ۳ رياضي عمومي۱
۱۱۰۵ معادلات و ديفرانسيل ۳ رياضي عمومي۲
۱۰۰۰۱۲ انديشه اسلامي ۲ ۲ انديشه اسلامي۱
۱۲۰۲ رياضي مهندسي ۳ معادلات و ديفرانسيل
رياضي عمومي۲
۱۱۱۸ آز فيريک ۲ ۱ فيزيک۲
۱۶۰۸ مدارهاي الکتريکي۱ ۳ رياضي عمومي۱
۱۶۹۱ نقشه کشي مهندسي ۱
جمع واحد ۱۹
ترم چهارم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۱۰۸ محاسبات عددي ۲ معادلات و ديفرانسيل
۱۶۰۹ مدارهاي الکتريکي۲ ۲ مدارهاي الکتريکي۱
۱۶۰۱ سيگنالها وسيستم ها ۳ رياضي مهندسي
۱۶۱۳ الکترونيک۱ ۲ مدارهاي الکتريکي۱
۱۶۱۶ ماشينهاي الکتريکي۱ ۲ مدارهاي الکتريکي۱
۱۶۰۴ سيستمهاي ديجيتال ۱ ۳ الکترونيک۱
۱۰۰۱۴ آيين زندگي ۲
۱۶۱۲ الکترومغناطيس ۳ فيزيک۲
آز فيريک ۲
جمع واحد ۱۹
ترم پنجم
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۶۱۵ الکترونيک۲ ۲
۱۶۱۱ آزمايشگاه اندازه گيري ومدار۱ ۱ مدارهاي الکتريکي۱
۱۶۲۲ سيستمهاي کنترل خطي ۳ سيگنالها وسيستم ها
مدارهاي الکتريکي۲
۱۶۱۷ ماشينهاي الکتريکي۲ ۲ ماشينهاي الکتريکي۱
۱۶۱۴ آزمايشگاه الکترونيک۱ ۱ الکترونيک۲
۱۶۴۰ آزمايشگاه  سيستم هاي ديجيتالي۱ ۱ سيستمهاي ديجيتال ۱
۱۶۱۸ آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي۱ ۱ ماشينهاي الکتريکي۱
۱۷۰۱ اصول سيستمهاي مخابراتي ۳ سيگنالها وسيستم ها
آمارواحتمالات مهندسي
۱۶۵۳ سيستم هاي ديجيتال۲ ۳ سيستمهاي ديجيتال ۱
۱۱۱۰۰۱ تاريخ تحليلي صدر اسلام ۲
جمع واحدها ۱۹
ترم ششم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۶۰۶ تحليل سيستمهاي انرزي الکتريکي ۱ ۳ ماشينهاي الکتريکي۲
۱۶۶۶ کنترل صنعتي ۳
۱۰۰۱ تفسيرموضوعي قران ۲
۱۶۴۲ آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي۲ ۱ آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي۱
ماشينهاي الکتريکي۲
۱۶۲۳ آزمايشگاه سيستمهاي کنترل خطي ۱ سيستمهاي کنترل خطي
۱۵۵۵ مباحث ويژه ۳
۱۶۹۵ آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال ۲ ۱ آزمايشگاه  سيستم هاي ديچيتالي۱
۱۶۴۴ ماشينهاي الکتريکي ۳ ۳ ماشينهاي الکتريکي۲
۱۶۶۱ اقتصاد مهندسي ۳
جمع واحد ها ۲۰
ترم هفتم
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۶۶۸ مباني تحقيق درعمليات ۳ رياضي عمومي۲
۱۶۸۱ تاسيسات الکتريکي ۳ تحليل سيستمهاي انرزي الکتريکي ۱
۱۶۴۳ الکترونيک صنعتي ۳ ماشينهاي الکتريکي۲
الکترونيک۲
۱۶۹۶ تحليل سيستم هاي  انرژي الکتريکي ۲ ۳ تحليل سيستمهاي انرزي الکتريکي ۱
۱۶۵۲ اندازگيري الکتريکي ۳
۱۰۰۰۷۰ تنظيم خانواده-اخلاق خانواده ۲
جمع واحد ۱۷
ترم هشتم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۶۲۶ پروژه تخصصي ۳
۱۶۴۸ حفاظت ورله ها ۳ تحليل سيستم هاي  انرژي الکتريکي ۲
۱۶۲۷ کارآموزي ۲
۱۶۶۳ آزمايشگاه الکترونيک صنعتي ۱ الکترونيک صنعتي
۱۶۱۰ طراحي  ‍‍‍‍‍پست فشار قوي ۳ تحليل سيستم هاي  انرژي الکتريکي ۲
۱۶۶۱۱ آز تحليل سيستمهاي قدرت ۱ تحليل سيستم هاي  انرژي الکتريکي ۱
۱۱۰۰۷ اخلاق اسلامي ۲
جمع واحد ۱۵
مجموع واحدهای رشته کارشناسی برق۱۴۲  واحد می باشد
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=894

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه