• امروز : پنج شنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : 12 - محرم - 1446
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024
20

کارشناسی عمران

  • کد خبر : 892
  • ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۵
کارشناسی عمران

چارت سازمانی کارشناسی عمران

کارشناسی عمران
ترم یک
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۰۱ رياضي۱ ۳
۱۱۱۵ فيريک ۱ ۳ رياضي۱
۱۰۰۵ زبان خارجي ۳
۱۳۱۷ رسم فني ونقشه کشي ساختمان ۲
۱۱۱۷ آز فيزيک ۱ ۱
۱۳۱۱ زمين شناسي مهندسي ۲
۱۰۰۷ تربيت بدني۱ ۱
۱۰۰۱ تفسيرموضوعي قران ۲
جمع واحد ۱۷
ترم دوم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۰۲ رياضي۲ ۳ رياضي۱
۱۲۰۱ استاتيک ۳ رياضي۱
۱۳۱۸ طراحي ومعماري شهرسازي ۲ رسم فني ونقشه کشي ساختمان
۱۱۲۰ فارسي عمومي ۳
۱۳۱۶ نقشه برداري۱ وعمليات ۲ رياضي۱
۱۳۱۲ مصالح ساختماني از ۲ زمين شناسي مهندسي
۱۰۰۰۱۱ انديشه اسلامي۱ ۲
جمع واحد ۱۷
ترم سوم
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۰۶ ديناميک ۳ استاتیک
۱۱۰۵ معادلات و ديفرانسيل ۳ ریاضی۱
ریاضی۲
۱۳۰۷ مقاومت مصالح۱ ۳ استاتيک
۱۰۰۰۱۲ انديشه اسلامي ۲ ۲ انديشه اسلامي۱
۱۳۲۱ مهندسي محيط زيست ۲
۱۵۱۱۰۰ آمار واحتمالات مهندسي ۲ ریاضی۱
۱۳۲۰ تاريخ معماري وساختمان ۲
۱۱۰۶ برنامه نويسي کامپيوتر ۳ معادلات و ديفرانسيل
جمع واحد ۲۰
ترم چهارم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۰۸ تحليل سازه ۱ ۳ مقاومت مصالح
۱۲۱۶ مقاومت مصالح۲ ۲ مقاومت مصالح
۱۳۱۳ مکانيک خاک ۳ زمين شناسي مهندسي
مقاومت مصالح
۱۳۱۴ تکنولوژي بتن ۲ مصالح ساختماني از
۱۱۰۸ محاسبات عددي ۲ برنامه نويسي کامپيوتر
معادلات و ديفرانسيل
۱۱۰۰۷ اخلاق اسلامی ۲
۱۲۰۵ مکانيک سيلات۱ ۳ ديناميک
۱۰۰۸ تربيت بدني ۲ ۱
جمع واحد ۱۸
ترم پنجم
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۲۳ تحليل سازه ها۲ ۳ محاسبات عددی
تحلیل سازه۱
۱۲۲۰ آزمقاومت مصالح ۱ ۱ مقاومت مصالح۱
۱۳۲۴ سازه هاي بتن ارمه۱ ۳ تکنولوژی بتن
تحلیل سازه۱
۱۳۲۵ سازه هاي فولادي ۱ ۳ تحليل سازه ۱
۱۳۲۶ هيدرولوژي مهندسي ۲ آمارواحتمالات مهندسي
۱۳۲۷ هيدروليک و آز ۳ مکانيک سيلات۱
۱۳۲۹ از مکانيک خاک ۱ مکانيک خاک مکانيک خاک
۱۳۳۱ از تکنولوژي بتن ۱ تکنولوژي بتن
جمع واحد ۱۹
ترم ششم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۳۲ سازه هاي بتن ارمه ۲ ۳ سازه هاي بتن ارمه۱
۱۳۳۳ سازه هاي فولادي۲ ۲ سازه هاي فولادي ۱
۱۳۳۴ مهندسي پي ۲ مکانيک خاک
سازه هاي بتن ارمه۱
۱۳۳۵ اصول مهندسي آب وفاضلاب وپروژه ۳ هيدرولوژي مهندسي
۱۳۳۶ نرم افزارهاي مهندسي عمران ۲ محاسبات عددي
تحليل سازه ها۲
مکانيک سيالات
۱۳۳۷ مهندسي ترابري ۲ راهسازي
آمارواحتمالات مهندسي
آماراحتمالات مهندسی
۱۳۳۸ روسازي راه ۲ راهسازي
مصالح ساختماني آز
۱۳۳۹ متره وبراورد پروژه ۲ طراحي ومعماري شهرسازي
مکانيک خاک
۱۳۳۰ راهسازي ۲ مکانيک سيالات
۱۱۰۰۲ فلسفه علم ۲
۱۳۴۰ کاراموزي ۱
جمع واحد ۲۱
ترم هفتم
کد درس درس تعدادواحد پیش نیاز همنیاز
۱۳۴۱ مقررات ملي ساختمان ۲
۱۳۴۷ اصول مهندسي زلزله وباد ۳ سازه هاي بتن ارمه ۲
سازه هاي فولادي۲
۱۳۴۳ زبان تخصصي ۲
۱۳۴۴ اصول مهندسي سد ۲ مکانيک خاک
هيدروليک و آز
۱۳۴۵ سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله ۲
۱۰۰۰۴۱ تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي ۲
۱۳۲۸ اقتصاد مهندسي ۲ نیمسال ۴ به بعد
۱۳۴۶ روشهاي اجرائي ساختمان معادلات و ديفرانسيل
۲ استاتيک
رياضي۲
معادلات وديفرانسيل
جمع واحد ۱۷
ترم هشتم
کد درس درس تعداد واحد پیش نیاز همنیاز
۱۴۰۴ پل سازي ۳
۱۳۴۸ بازرسي تعمير وترميم ساختمانها ۲ سازه هاي بتن ارمه۱
سازه هاي فولادي ۱
۱۱۱۰۰۱ تاريخ تحليلي صدر اسلام ۲
۱۳۴۹ اصول مديريت ساخت ۲
۱۳۵۰ تاسيسات مکانيکي وبرقي ۲
۱۳۵۱ پروژه سازه هاي بتن وارمه ۱ تحليل سازه ها۲
سازه هاي بتن ارمه ۲
۱۳۵۲ پروژه سازه هاي فولادي ۱ سازه هاي فولادي۲
تحليل سازه ها۲
۱۳۵۳ پروژه راه ۱ راهسازي
۱۳۵۴ تکنولوژي وبازرسي جوش وکارگاه ۲ سازه هاي فولادي ۱
۱۱۰۰۵ کنترل خانواده ۲
جمع واحد ۱۸
مجموع واحدهای رشته کارشناسی عمران ۱۴۷ واحد می باشد
لینک کوتاه : https://kharazmiqst.ac.ir/?p=892

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه